Новости  

Pravi čas, da postavite zdravje na prvo mestoEpidemija je razgalila težave, ki se v zdravstvu kopičijo že leta. Ustavljeno je bilo izvajanje številnih programov, zaradi česar je marsikateri bolnik  diagnozo in potrebno zdravljenje dobil prepozno. Najsi gre za leto dni čakanja in prestavljanje terminov za specialistični pregled ali pa za neuspešno klicanje družinskega zdravnika – mnogi izmed nas so se že soočili z zdravstvenimi zapleti in negativnimi izkušnjami. Se pa s tem izboljšuje razumevanje za prednosti, ki jih prinaša nadstandardno zdravstveno zavarovanje.

Čedalje več posameznikov si poleg obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja privošči popolnoma neodvisen komercialni produkt. Ta namreč po relativno nizki ceni zagotavlja hiter dostop do kakovostnih storitev v zasebnem sektorju, skrb glede celotnega načrta in stroškov zdravljenja pa v celoti prevzame zavarovalnica. Vprašanje torej je, ali se zavedamo situacije, v kateri se bomo slej kot prej znašli vsi?

 

Še daljše čakalne dobe in odpovedi pregledov

Pred nastopom epidemije je bilo število čakajočih na preglede pri specialistih in za terapevtsko-diagnostične storitve rekordno. Kot posledica neizvajanja določenih storitev v obeh valih epidemije pa NIJZ opozarja, da se bo skupno število čakajočih celo povečalo v primerjavi s stanjem pred epidemijo, ko bodo prenaročili vse, katerih termini so bili odpovedani.

Po poročanju NIJZ je februarja 2021 na prvi ortopedski pregled nad dopustnim časom čakalo več kot 4.800 oseb, na prvega dermatološkega 3.400, na prvega revmatološkega pa še 3200. To so bolezenska stanja, kjer so vrste tistih, ki čakajo predolgo, najdaljše. Ugotavlja pa tudi, da je čez dopustno dobo čakalo največ tistih z napotnico za zelo hitro ali hitro obravnavo, in sicer 62 oziroma 56 odstotkov. Glede na stopnjo nujnosti, ki jo zdravnik označi na napotnici, naj bi v skladu s pravilnikom, ki med drugim določa najdaljše dopustne čakalne dobe glede čakanja, pacienti dobili termin najkasneje v šestih mesecih od predložitve napotnice (z oznako redno).

Tipičen je primer sedemintridesetletnega Tadeja, ki ga je osebni zdravnik napotil k specialistu na angiološki pregled. Na pregled se je prijavil na portalu zVEM, na katerem je dobil datum pregleda v drugi polovici junija 2020, na vrsto pa v resnici prišel februarja 2021. “Termin pregleda so mi najprej prestavili na oktober, kjer me je specialist napotil še na dva ultrazvoka. Za prvega sem prišel na vrsto novembra, drugega sem imel s stopnjo nujnosti ‘hitro’, a dobil datum pregleda šele decembra. A kaj, ko so mi tudi tega odpovedali in spremenili datum. Na koncu sem prišel na vrsto prvi teden februarja.”

 

Samoplačniško odštejemo vedno več

Da marsikdo, ki si to lahko privošči, poskuša čakalno vrsto preskočiti z obravnavo v samoplačniški ambulanti, jasno kažejo podatki statističnega urada, saj zelo hitro naraščajo stroški, ki jih gospodinjstva porabijo za zdravstvene storitve. Leta 2019 smo za osnovne zdravstvene in diagnostične storitve odšteli skoraj 39 milijonov evrov, to je šest milijonov več kot dve leti pred tem. Za obravnave v specialističnih ambulantah smo predlanskim plačali iz žepa dobrih 43 milijonov evrov, leta 2017 je bil ta znesek še precej pod 40 milijoni evrov.

Pomenljivi so statistični podatki o tem, kolikšno finančno breme za gospodinjstvo so stroški zdravstvenih pregledov in zavarovanj. Surs jih zbira z anketo o življenjskih razmerah vsaka štiri leta, zato so zadnji iz leta 2017. Takrat je 13 odstotkov vprašanih povedalo, da je za njihovo gospodinjstvo ta strošek breme.

 

Prednosti, s katerimi si boste zagotovili lažjo pot zdravljenja

Zaradi velikega razpona kritij in višine premije so tovrstna zavarovanja dostopna širokemu krogu ljudi, obenem pa raste za njih zanimanje, saj so ljudje prepoznali njihovo dodano vrednost. Omogočajo kritje stroškov zdravstvenih storitev, ki niso sestavni del pravic iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot je samoplačniški pregled pri specialistu. Kritja lahko vključujejo še storitve, kot so zahtevni diagnostični postopki (magnetna resonanca, CT, rentgen, ultrazvok …), posegi v enodnevni obravnavi, zdravila na beli recept, ambulantna rehabilitacija (delovna terapija, fizioterapija, govorna terapija ipd.), nasvet zdravnika po telefonu, v primeru hujših diagnoz tudi organizacija in plačilo drugega zdravniškega mnenja iz vodilnih zdravstvenih ustanov po svetu. Običajno zavarovanja vključujejo tudi asistenčne storitve zavarovalnice, ki zajemajo pomoč pri uveljavljanju zavarovanja z organizacijo terminov in usmerjanjem strank skozi celoten proces.

Ena izmed ta hip najbolj konkurenčnih na tem področju zavrovanj je ponudba PRVE Osebne zavarovalnice. Naši zavarovanci se  lahko 24 ur dnevno naročijo na ustrezno zdravstveno storitev oziroma poskrbijo za celovit načrt zdravljenja v najbližji zdravstveni ustanovi znotraj zdravstvene mreže zavarovalnice. Na termin zdravstvene obravnave bodo naročeni v povprečno 5 delovnih dneh, najdaljši čakalni čas pa je 10 delovnih dni.

Omenjena zavarovalnica temu ustrezno svojo ponudbo zaarovalnih kritij PRVA Zdravje nenehno prilagaja potrebam trga in nadgrajuje. Zavarovanje se lahko v celoti prilagodi potrebam po zdravstveni varnosti posameznika, zavarovanci so lahko osebe od 15. do 68. leta starosti, na voljo pa je tudi za otroke, starejše od petih let. Skleniti je mogoče eno ali kombinacijo zavarovalnih kritij za štiri različna področja, s posamično ceno že od 3,24 EUR: Specialisti in zdravila, Operativni posegi, Rehabilitacije in Drugo zdravniško mnenje.

Ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah kritje Specialisti in zdravila zagotavlja dostop do specialističnih zdravstvenih storitev s 23 področij medicine. Krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in pripadajoče diagnostične preiskave ter plačilo zdravil, predpisanih na beli recept v višini do 250 EUR letno. Operativni posegi krijejo stroške ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi. Na voljo so posegi z 10 različnih področij medicine. Posameznik lahko izbira med dvema paketoma, ki se razlikujeta po višini letne zavarovalne vsote in naboru storitev. S kritjem Rehabilitacije lahko posameznik v enem zavarovalnem letu izkoristi do šest obravnav fizioterapije, delovne terapije ali protibolečinske terapije, ki so nadaljevanje specialistične obravnave. Na voljo je 34 različnih fizioterapevtskih postopkov v obsegu, kot je naveden na delovnem nalogu, 35 različnih postopkov delovne terapije in 15 različnih postopkov protibolečinske terapije.

Kot novost zavarovalnice je posameznikom, ki se že soočajo z diagnozo in zdravljenjem, za izboljšanje poteka zdravljenja in lajšanje negotovosti ter težkih trenutkov na voljo kritje Drugo zdravniško mnenje. Drugo zdravniško mnenje na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o določenem zdravstvenem stanju pripravi tim neodvisnih svetovno priznanih strokovnjakov iz zdravstvenih ustanov po celem svetu.

Poleg dolgih čakalnih dob, odpovedi in prestavljanja terminov, neurejenosti naročanja in sprememb stopenj nujnosti za zdravstveno obravnav pa čedalje več težav danes povzroča nedostopnost osebnih zdravnikov, tudi po telefonu in elektronski pošti. Tako svojo izkušnjo opisuje petdesetletna Mojca, ki že 14 dni skuša dobiti osebno zdravnico, kjer na e-pošto ne odgovarjajo niti v času uradnih ur. “Zaradi težav z želodcem sem 14 dni skušala priklicati svojo zdravnico. Imam sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje pri eni izmed zavarovalnic in potrebovala sem le napotnico za specialistični pregled pa tudi do tega nikakor nisem mogla priti. Večkrat sem poslala elektronsko pošto, odgovorili pa so mi šele čez nekaj dni. Ob tem so celo uvedli pravilo, da lahko elektronsko pismo pošlješ samo takrat, ko so uradne ure. To je težko razumeti, saj je prednost elektronskega pisma ravno to, da ga lahko pošlješ kadar koli, preberejo pa ga, ko utegnejo.” 

Kot odgovor na navedene negativne izkušnje, ki se v odvisnosti od javnega zdravstvenega sistema  pojavljajo čedalje več posameznikom, PRVA kot edina zavarovalnica na slovenskem trgu v sklopu svojega paketa PRVA Zdravje NADSTANDARD zagotavlja dostop do specialističnih pregledov brez potrebne napotnice osebnega zdravnika*. Kombinacija najmanj treh zavarovalnih kritij prinaša možnost še hitrejšega zdravljenja. Že od 24,13 EUR si tako lahko dodatno skrajšate pot zdravljenja in zmanjša možnost razvoja kroničnih bolezni.

Nedavno opravljena anketa zadovoljstva je pokazala, da bi kar 97 odstotkov uporabnikov storitev zavarovanje PRVA Zdravje priporočilo bližnjim. Poleg hitrega dostopa do storitev pohvalijo celovito obravnavo, strokovno in prijazno svetovanje, razvejeno mrežo več kot 80 zdravstvenih ustanov in več kot 310 uveljavljenih strokovnjakov zasebnih izvajalcev in možen pregled nad uporabo storitev.

*Napotnico je potrebno pridobiti le za področje radiologije.


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development