Новости  

Finančni trgi v Aprilu 2021Borzna veselica se je po marcu nadaljevala tudi v aprilu, ki je zabeležil nadaljnjo rast delniških trgov (MSCI ACWI; +1,84 % v EUR). Mesec je minil v nadaljevanju objav četrtletnih rezultatov podjetij, ki so v povprečju presegle pričakovanja analitikov. Izpostavimo pa lahko tudi izboljšanje napovedi gospodarske rasti s strani mednarodnega denarnega sklada. Po zadnji napovedi bo svetovno gospodarstvo v letošnjem letu doseglo 6 % rast kar je bolje od prejšnje napovedi, za leto 2022 pa je pričakovana rast v višini 4,4 %. Izboljšana napoved je posledica fiskalne in denarne podpore v ključnih gospodarstvih, okrevanja kot posledice rasti precepljenosti in posledičnega odpiranja gospodarske dejavnosti v nadaljevanju leta.

Ob dobrih makroekonomskih podatkih so nadpovprečno rast zabeležile ameriške delnice (S&P 500; +2,91 %). Zaradi počasnejšega poteka cepljenja in nadaljevanja omejitvenih ukrepov na stari celini je bila donosnost evropskih delnic nekoliko nižja (STOXX Europe 600; +2,21 %). Izpostavimo lahko tudi sezono objav rezultatov poslovanja, ki je v polnem teku. Družbe, vključene v indeks S&P 500, so v povprečju objavile odlične rezultate, s katerimi so presegla pričakovanja borznih analitikov. Tudi evropska podjetja so večinoma pozitivno presenetila z objavami. Podatki o gospodarski rasti ZDA v prvem četrtletju, prilagojena na letno raven, kažejo krepitev tamkajšnjega BDP v višini 6,4 %. Gospodarski podatki evroobmočja so bili nekoliko slabši, saj je prišlo do upada BDP v prvem četrtletju glede na preteklo četrtletje za 0,6 %, prilagojeno na letno raven pa za 1,8 %. Omenimo lahko tudi, da je predsednica centralne banke, Christine Lagarde, vnovič potrdila, da bodo obrestne mere ostale nizke dalj časa, nakupi obveznic pa bodo v drugem četrtletju potekali v bistveno večjem obsegu kot v prvem.

Med trgi v razvoju velja izpostaviti objavljeno rast kitajskega BDP, ki je v prvem četrtletju glede na leto prej porasel kar za 18,3 % in tamkajšnjo 34 % rast maloprodaje, ki je presegla pričakovanja analitikov. Izjemna rast števila novih okužb v Indiji pa je negativno vplivala na donosnost trgov v razvoju (MSCI EM; +0,13 % v EUR). Z negativno donosnostjo pa je razočaral japonski delniški indeks (Nikkei 225; -2,37 % v EUR), saj so bili v deželi vzhajajočega sonca zaradi ponovnega večanja števila novih okužb s koronavirusom prisiljeni v dodatne omejitvene ukrepe.

Med borznimi družbami lahko izpostavimo objavo poslovnih rezultatov tehnološkega velikana Apple (+5,14 % v EUR): prihodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta zrasli za 54 %, dobiček pa se je podvojil. Delničarji podjetja se lahko ob tem veselijo tudi povišanja dividende za 7 %, družba pa bo dodatno namenila 90 milijard dolarjev za odkupe lastnih delnic.

Gibanje borznih indeksov*sprememba / pretekli mesecV letu 2021 (do 30. 04. 2021)
Evropa (STOXX Europe 600 )2,21 %10,60 %
ZDA (S&P 500)2,91 %13,68 %
Svetovni razviti trgi (MSCI World)2,24 %11,61 %
Trgi v razvoju (MSCI Emerging Markets)0,13 %6,56 %
Slovenija (SBITOP Index)7,60 %18,33 %
USD/EUR2,30 %-1,68 %
* cenovni indeksi v EUR, vir: Bloomberg

Donosnost državnih obveznic30. 04. 202131. 12. 2020
10 - letna slovenska državna obveznica0,13 %-0,19 %
10 - letna nemška državna obveznica-0,20 %-0,57 %
10 - letna ameriška državna obveznica1,63 %0,91 %

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development