Новости  

Dokumenti s ključnimi informacijamiDokumenti s ključnimi informacijami

Obveščamo vas o pomembni novosti na področju varstvu potrošnikov. S 1. 1. 2018 je v veljavi Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih.

Na podlagi navedene uredbe so vse zavarovalnice v Evropski uniji dolžne izdati dokumente s ključnimi informacijami (KID) in slediti enotnim standardom glede vsebine in prikaza dokumenta. Dokument zavarovalcem omogoča  lažje razumevanje vrste, stroškov in možnih dobičkov in izgub tovrstnih produktov ter jim daje možnost primerjanja ponudbe na trgu.


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development