Medijsko središče  Новости  

Čebelarska zveza Slovenije in Prva vnovič v postavitev učnih čebelnjakovČebelarstvo v Sloveniji je pomembna kmetijska panoga, saj ima velik družbeni pomen. Čebelarska zveza Slovenije in Prva osebna zavarovalnica se tega dobro zavedata in ob tem, ko slavita letošnji dan prihodnosti, naznanjata nadaljevanje družbeno odgovornega projekta #PRVAčebela. Tudi prihodnje leto bosta skupaj postavili štiri tipizirane učne čebelnjake, s tem pa poskrbeli, da se bo med mladimi zavedanje o pomembni vlogi čebel še naprej uspešno širilo.

Ker je danes dan, ko lahko ustvarimo spremembe in s tem pripomoremo, da bo naš jutrišnji svet boljši, na pobudo Prve osebne zavarovalnice 14. decembra slavimo dan prihodnosti. Z njim zavarovalnica že peto leto spodbuja predvsem k razmisleku, kakšen jutri si želimo, in k zavedanju odgovornosti, ki jo imamo do prihodnjih generacij. Ključno pri tem je, da od razmisleka preidemo k dejanjem.

»V Prvi osebni zavarovalnici smo odgovorni do naravnega in družbenega okolja, s katerim že 20 let sobivamo. Zaščita čebel je ena izmed naložb Prve osebne zavarovalnice v trajnostno prenovo in ustvarjanje bolj varnega okolja za naše prihodnje generacije. Skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije smo lani zasnovali projekt, ki ima za nas mnogo širši pomen od zgolj sponzoriranja čebelnjakov. Ob odličnih odzivih med mladimi čebelarji in vsemi drugimi, ki nanje prenašajo znanje, bomo pozornost še naprej namenjali ozaveščanju o pomembni vlogi čebel in njihovem pozitivnem vplivu na naravo, ljudi in zdravje,« je povedal Janez Kranjc, predsednik uprave Prve osebne zavarovalnice.

Projekt #PRVAčebela se vnovič prebuja z novim javnim razpisom, ki bo v ponedeljek, 14. 12. 2020, objavljen na spletni strani ČZS (www.czs.si), temu bo sledilo glasovanje, odprto na spletni strani Prve osebne zavarovalnice (www.prva.si). ČZS in PRVA bosta med čebelarskimi društvi, ki s čebelarskim krožkom delujejo na osnovni ali srednji šoli, spomladi, najpozneje 20. 5. 2020, na svetovni dan čebel, izbrali štiri in jim postavili tipiziran učni čebelnjak s čebeljimi panji in s po tremi čebeljimi družinami. Od teh štirih čebelnjakov bosta tri razdelili čebelarskim društvom, ki bodo prejela največ točk, enega pa bo Prva osebna zavarovalnica podarila društvu po svoji izbiri, saj želi možnost prijave na razpis ponuditi tudi čebelarskim društvom, ki morebiti ne izpolnjujejo nekega razpisnega pogoja ali merila.

Letos spomladi sta ČZS in PRVA za mlade čebelarje omogočili postavitev po en učni čebelnjak čebelarskim društvom Lovrenc na Pohorju, Vojnik, Pivka in Stična. Projekt #PRVAčebela sta se partnerja akcije odločila nadaljevati s ciljem, da se čebelarstvo približa mlajšim generacijam in se javnost ozavešča o pomenu čebel za našo družbo.

»Veseli nas, kadar prizadevanja v korist mladim in potrebo po izboljšanju pogojev dela prepoznajo zunanji partnerji, kot je Prva osebna zavarovalnica, ki bo v letu 2021 že drugo leto zapored zagotovila sredstva za štiri učne čebelnjake s čebeljimi panji in tremi čebeljimi družinami v vsakem čebelnjaku. Praktične delavnice, ki jih mentorji izvajajo skupaj z udeleženci čebelarskih krožkov, omogočajo pri učnih čebelnjakih neposredno spoznavanje dela s čebeljimi družinami, zato menim, da učenci s tem pridobijo tudi motivacijo za nadaljnje sodelovanje v krožku,« je poudaril Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

»Slovenija je po organiziranosti in sistemu delovanja čebelarskih krožkov zagotovo vodilna na svetu. Čebelarski krožki delujejo na osnovnih in srednjih šolah v sklopu javne svetovalne službe v čebelarstvu ob pomoči usposobljenih mentorjev, ki jih predlagajo čebelarska društva na posameznih območjih. Število čebelarskih krožkov iz leta v leto narašča, vanje pa je vključenih približno 2.400 otrok,« so o čebelarstvu med mladimi še povedali na ČZS in dodali, da projekti in partnerji, kot je #PRVAčebela, pomembno prispevajo h krepitvi priljubljenosti čebelarstva med mladimi in večji ozaveščenosti o pomenu čebel za družbo in okolje.

Posebno pozornost bosta partnerja namenjala aktivnosti na družbenih omrežjih, kjer bosta javnost spodbujala tudi k sajenju medovitih rastlin. Več informacij o družbeno odgovorni akciji #PRVAčebela je na voljo na spletni strani www.prva.si.


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development