Medijsko središče  Новости  

Čebelarska zveza Slovenije in PRVA bosta šolarjem vnovič postavili učne čebelnjakeDan prihodnosti #PRVAčebela 2022

Podporo čebelarstvu, ki je močno zasidrano v slovenski tradiciji, danes izkazuje vse več podjetij. Družbeno odgovoren projekt, ki opozarja na pomembno vlogo čebel, obenem pa zelo uspešno spodbuja pozitiven odnos do čebelarstva med najmlajšimi, je #PRVAčebela. S skupno osmimi učnimi čebelnjaki smo razveselili učence čebelarskih krožkov na osnovnih šolah – lani v Lovrencu na Pohorju, Pivki, Vojniku in Stični, letos pa v občinah Dobrovnik, Kočevje, Laško in Mokronog –  Trebelno.

 

14. decembra obeležujemo »dan prihodnosti«

Na dan prihodnosti v PRVI že šesto leto spodbujamo posameznike predvsem k razmisleku, kakšen jutri si želimo, in k zavedanju odgovornosti, ki jo imamo do prihodnjih generacij. Ključno pri tem je, da od razmisleka preidemo k dejanjem. Pomemben del tega je približati čebelarstvo mlajšim generacijam in na ta dan se #PRVAčebela znova prebuja.

V projektu se tretje leto povezujeta Čebelarska zveza Slovenije in PRVA, ki po objavi javnega razpisa v letu 2022 načrtujeta postavitev novih učnih čebelnjakov za štiri čebelarska društva, ki s čebelarskim krožkom delujejo na osnovni ali srednji šoli. 14. decembra ČZS objavi javni razpis, kateremu bo februarja sledilo glasovanje javnosti na www.prva.si, postavitev učnih čebelnjakov sledi do 20. 5. 2022, ko obeležujemo svetovni dan čebel.

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije poudarja: »Do sedaj smo skupaj uspešno zagotovili sredstva za osem učnih čebelnjakov s panji in čebeljimi družinami, v letu 2022 pa načrtujemo postavitev štirih novih. Čebelarstvo je pomembna kmetijska panoga in prav zaradi vključevanja otrok vanjo, smo tovrstnih projektov nadvse veseli. Tako bo delo v čebelarskih krožkih obogateno še s praktičnim delom v samem čebelnjaku pri čebeljih družinah. Verjamem, da se bodo čebelnjakov s pripadajočimi panji in čebeljimi družinami, tako kot do sedaj, razveselili mentorji čebelarskih krožkov, predvsem pa otroci. PRVI se v imenu slovenskih čebelarjev zahvaljujem ne le za finančna sredstva, ki jih zagotavljajo za ta projekt, pač pa tudi za vso energijo, ki jo pomagajo usmerjati v ozaveščanje javnosti na tem področju.«

 

#PRVAčebela je pomemben del naše investicije v trajnostno prenovo  

Projekt predstavlja prispevek Skupine PRVA v varnejše okolje in v bolj zdrav jutri naslednjih generacij. Navdušenje med šolarji in spodbuda občin nam dajeta vedno svež zagon: »Po Sloveniji skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije postavljamo učne čebelnjake, vendarle pa je naš glavni cilj med mladimi spodbuditi veselje do pridobivanja znanja. Za dober namen pa je pomembno razširiti tudi glas. Z aktivnostmi na družbenih omrežjih smo s pomočjo naših zavarovancev do danes na domačih vrtovih zasadili več kot 100.000 medovitih sončnic. Zahvala gre vsem – društvom, šolarjem, šolam, občinam, kot tudi vsakemu posamezniku, ki je prispeval svoj del in pomagal #PRVIčebeli zrasti. S pomočjo prispevka vseh je dobila nov zalet oziroma so se rodile nove ideje za nadaljevanje projekta,« je dodala Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice, kjer je prvotna ideja akcije nastala.

 

#PRVčebela je bila sprejeta tudi v občinah z dolgo čebelarsko tradicijo 

V Ivančni Gorici je prinesla nov čebelarski krožek na Osnovni šoli Stična in sodelovanje s Čebelarskim društvom Stična. Čebelarji so najprej poskrbeli za zasaditev medovitih rastlin okoli čebelnjaka, letos pa so s pomočjo ČZS ob čebelnjaku postavili učno pot. Tako bodo učenci in sprehajalci pri čebelnjaku našli tudi novo znanje glede čebel in skrbi za okolje.  Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica ponosno: »Da je kranjska čebela doma v Ivančni Gorici, priča dragocena čebelarska dediščina družine Rothschütz, ki je zaslužna za prepoznavnost in razširjenost kranjske čebele v svetu. Danes so njeni prvi skrbniki domači čebelarji, ki vzorno in z veliko truda skrbijo tako za čebele v čebelnjakih, kot tudi za prenos znanj čebelarjenja na mlade generacije. Zato je čebelnjak, ki smo ga skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije in PRVO lani postavili pri Osnovni šoli Stična, izjemnega pomena. Letos novembra je v Višnji Gori svoja vrata odprla tudi Hiša kranjske čebele – Središče inovativnih tehnologij APILAB, kjer je kranjska čebela predstavljena preko doživljajske razstave, obiskovalci pa lahko prenočijo v nastanitvah v obliki satnic, se okrepčajo v kavarni z medeno ponudbo in še mnogo drugega. Certificirali smo prvi čebelarski turizem in pred nekaj dnevi tudi uradno postali prejemniki naziva Čebelam najbolj prijazna občina 2021. Projekt, kot je #PRVAčebela, je gotovo prispeval k temu visokemu priznanju. Pomeni tudi pomemben doprinos za čebelarje vseh starosti in širšo javnost, predvsem pa je dragocena vzpodbuda za sodelovanje, marljivost in vrednote, katerim pri nas vztrajno sledimo.«

S projektom #PRVAčebela so se v letošnjem letu dobro spoznali tudi na Kočevskem, tja so s skupnimi močmi v občino pripeljali enega od učnih čebelnjakov. »Na Kočevskem smo resnično ponosni na našo kar 120-letno tradicijo organiziranega čebelarstva. A bolj kot to je pomembno, da ta tradicija živi naprej in se razvija, nadgrajuje. Tudi s pomočjo tovrstnih družbeno odgovornih projektov. Skupaj vzgajamo nove rodove čebelark in čebelarjev, brez katerih si ne moremo zamisliti prihodnosti. Brez čebel tudi nas ne bo, zato menim, da vsi, ki aktivno delujejo na tem področju, opravljajo zares pomembno nalogo. To je, mlade ne le izobraziti o pomenu čebel, ampak tudi navdušiti za skrb za čebele in jih aktivirati. Ponosen sem, da nam gre naloga dobro od rok, da smo uspešni, in da naš trud prepoznajo tudi drugi. Učni čebelnjak pri Osnovno šolo Ob Rinži živi in deluje, mladi so skupaj s čebelarji pridelali prvi med, idej za prihodnost pa je še veliko! Še enkrat hvala za odlično sodelovanje Čebelarskemu društvu Kočevje, čebelarjem, Čebelarski zvezi Slovenije in seveda pobudniku akcije, PRVI,« je povedal dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje.


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development