Новости  

Bo prostovoljno pokojninsko zavarovanje dovolj?dolgoročno varčevanje

V decembrskem članku sem pisal o dolgoročnem varčevanju za pokojnino v drugem pokojninskem stebru, ki ga davčno spodbuja država. V sklopu prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, ki je sicer omejeno s tem, da morate biti zaposleni, varčujete lahko največ do 5,844 odstotka bruto plače. Od tod se je vseeno treba vprašati: ali bo to dovolj? Bomo s tem zares zapolnili pokojninsko vrzel, ki nas čaka ob upokojitvi? Izkušnje in stroka nam pravijo, da ne, zato je za našo prihodnost pametno, da pravočasno in čim hitreje razmislimo tudi o drugih naložbah.

 

Dolgoročno varčevanje v naložbenem življenjskem zavarovanju

 

Pri PRVI svetujemo kombinacijo dveh ločenih zavarovanj, katerih namen se izključuje: riziko življenjsko zavarovanje, s katerim pokrijemo izgubo dohodka v primeru bolezni ali nezgode, in naložbeno zavarovanje, katerega namen je dolgoročno varčevanje.

Ena od najprimernejših oblik za dolgoročno varčevanje je sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja. Prva osebna zavarovalnica vam v ta namen svetuje sklenitev PRVE Prave naložbe. Poleg osnovnega cilja, katerega namen je privarčevati čim več denarja za pokojnino, je primerna tudi za druge namene – na primer za obnovo vašega stanovanja ali hiše, za dolgo želeno potovanje ter seveda za varnejšo prihodnost naših otrok in lažji resen korak v svet, recimo za polog za nakup prvega stanovanja ali za plačilo študija v tujini.

IZRAČUNAJTE SI KOLIKO JE POTREBNO VARČEVATI ZA DOSTOJNO POKOJNINO*

Vnesite starost:

18
65

Vnesite višino bruto plače:

0,00 €
10.000,00 €

Mesečna premija za višjo pokojnino:

0,00 €
0,00 €
?
Neto plača

?
Priporočeni dohodki po upokojitvi

?
Predvidena pokojnina

 

Z majhnimi koraki boste prišli do svojega cilja

Lahko se odločite za enkratno vplačilo ali postopno varčevanje z mesečnimi vplačili. Treba pa je biti potrpežljiv, ker takšno zavarovanje lahko po desetih letih varčevanja črpate brez davka in dodatnih stroškov. Obrestne mere varčevalnih depozitov so izjemno nizke in po napovedih finančnih analitikov naj bi takšne ostale še nekaj časa. Pa vendarle, ker je življenje nepredvidljivo in se v desetih letih lahko vaše okoliščine pomembno spremenijo, je dobrodošlo dejstvo, da lahko do svojih privarčevanih sredstev dostopate kadarkoli po šestih mesecih varčevanja oziroma šestih vplačanih mesečnih premijah. Tako ste lahko brez skrbi, saj vam bodo privarčevana sredstva na voljo, če se pojavijo nepričakovani stroški ali če izgubite zaposlitev.

Varčevanje je oblikovano tako, da vašim najbližjim v primeru vaše smrti omogoča izplačilo zavarovalne vsote. Ta znaša 110 odstotkov teoretično vplačane letne premije, v primeru enkratnega vplačila pa 110 odstotkov enkratnega vplačila. Če vrednost premoženja na naložbenem računu presega zavarovalno vsoto, se v primeru smrti izplača vrednost premoženja.

 

Naložbena strategija naj bo prilagojena vam

Skozi celotno obdobje varčevanja lahko naložbeno strategijo spreminjate glede na to, koliko ste pripravljeni tvegati. Svoja sredstva lahko vlagate v tri sklade: PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni. Če izberete lastno naložbeno strategijo, sami določite, kolikšen delež se bo nalagal v posamezni sklad, dvakrat na leto pa lahko strategijo brezplačno spremenite.

Upravljanje svojih sredstev lahko tudi v celoti prepustite zavarovalnici. Naložbena strategija življenjskega cikla PRVE delež tveganih naložb v posameznikovem portfelju prilagaja starosti varčevalca. To pomeni, da lahko mlajši varčevalci prevzamejo več naložbenega tveganja, z višanjem starosti pa se prevzemanje tveganja zmanjšuje.

Marsikdo se ob tem verjetno vpraša, kje je tukaj zavarovanje, vsaj v primeru najhujšega. Pa pojdimo v zgodovino. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se sklepala tako imenovana klasična življenjska zavarovanja, ki so zagotavljala vnaprej določeno vsoto v primeru najhujšega ter ob koncu zavarovanja. Po letu 2000 pa so se sklepala naložbena življenjska zavarovanja, ki so tudi zagotavljala določeno vsoto vsaj v primeru najhujšega, vendar so bile te zavarovalne vsote največ do 20 tisoč evrov. Pa še precej draga so bila.

Pri PRVI s tem namenom večinoma raje svetujemo kombinacijo dveh ločenih zavarovanj, katerih namen se dopolnjuje: riziko življenjsko zavarovanje, s katerim pokrijemo izgubo dohodka v primeru najhujšega, to je v primeru bolezni ali nezgode, in naložbeno zavarovanje, katerega namen je dolgoročno varčevanje.

Ker gre za sklenitev zavarovanja, bi vas rad opozoril še na naslednje. Strankam svetujem, naj bodo pozorne na to, kaj sklepajo in s kom. Prva naloga vas kot stranke je, da preverite, ali je vaš zavarovalniški agent kvalificiran za sklepanje zavarovanj. Imeti mora zavarovalniško licenco, poleg tega pa mora biti vaše zavarovanje odgovor na vaše potrebe in želje.

Na zavarovalniškem trgu sem že od prejšnjega tisočletja in lahko mi verjamete, da je dolgoročno potrebna zaščita tako stranke kot tudi svetovalca.

 

 

* Pri izračunu je upoštevana vaša izbrana starost, upokojitvena starost 65 let in predpostavka o 1 % vstopnih stroških. V informativnem izračunu so upoštevani pričakovani donosi glede na starost zavarovanca in pripadajočo naložbeno politiko pokojninske strategije (7 % letni donosnosti v dinamičnem skladu , 5 % letni donosnosti v Uravnoteženem skladu in 2,5 % letni donosnosti v uravnoteženem skladu). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov. Informativni izračun za Prvo osebno zavarovalnico ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva. Prva osebna zavarovalnica tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu in/ali nerazumevanje izračuna.


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development