Medijsko središče  Новости  

14. decembra je Dan prihodnosti in dan čebelDanes, 14. decembra v Sloveniji že sedmič obeležujemo »dan prihodnosti«, ki spodbuja k odgovornemu ravnanju danes – za lepši jutri. V luči tega se nadaljuje uspešna trajnostna okoljska zgodba #PRVAčebela. Namen projekta, v kateremu se PRVA povezuje s Čebelarsko zvezo Slovenije, je spodbujati znanje, pozitiven odnos do čebel med mladimi in ohranjanje čebelarske tradicije. V ta namen smo danes odprli javni razpis za čebelarska društva, ki s čebelarskim krožkom delujejo na osnovni ali srednji šoli. Štirim bomo do 20. maja prihodnje leto, ko je svetovni dan čebel, postavili nov učni čebelnjak. Skupno bo to šestnajst učnih čebelnjakov v šestnajstih občinah po Sloveniji.

Čebelam je treba v času podnebnih sprememb posvečati posebno pozornost, prav posebej pa negovati tradicionalno čebelarstvo, način življenja v sožitju z naravo. Čebelarstvo v Sloveniji je od nedavnega vpisano na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, kar je posledica predanosti in dela več generacij čebelarjev, ki so slovensko čebelarstvo ponesli v svet. Aktivnosti zaščite in ohranitve čebel so pomembna trajnostna naložba, saj s tem ustvarjamo zelen, lepši jutri celotne družbe. Nadaljevanje projekta #PRVAčebela zagotavlja prav to – spodbudo mladim pri pridobivanju praktičnega znanja, kar je tudi del izpolnjevanja slovenske zaobljube pri ustvarjanju kakovostnih pogojev za čebelarstvo.

Učenci, člani čebelarskih krožkov na osnovnih šolah v občinah Dobrovnik, Ivančna Gorica, Laško, Lovrenc na Pohorju, Mokronog-Trebelno, Pivka, Vojnik in Kočevje, so s pomočjo naših učnih čebelnjakov že pridelali prve medene pridelke. 

Župan občine Kočevje in letošnji predsedniški kandidat, dr. Vladimir Prebilič izpostavlja: »Projekt smo v občini bliže spoznali lani, ko smo s čebelarji in OŠ Ob Rinži z veseljem sprejeli enega od učnih čebelnjakov. Verjemite, šel je v prave roke. Mladi so skupaj s Čebelarskim društvom Kočevje pridelali že trideset litrov medu, s čimer lahko užijejo plodove svojega dela. Hkrati smo dobili dodaten zagon in ideje. Od jeseni namreč ob čebelnjaku stoji še en, regijski učni čebelnjak, ki bo služil za izvedbo različnih projektov, od tečajev do apiterapije. Na Kočevskem imamo več kot 120-letno tradicijo organiziranega čebelarstva, na kar smo izjemno ponosni. Pomembno priznanje vsem generacijam čebelarjev je tudi vpis čebelarstva na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. A bistveno je, da to tradicijo in znanje negujemo, da živi naprej in se razvija. Le skupaj lahko vzgajamo nove rodove čebelark in čebelarjev, brez katerih si ne gre zamisliti prihodnosti. Ohranjanje čebelarstva je plemenita naloga!« 

V jeseni so naše učne čebelnjake pričeli uporabljati tudi krožkarji v občinah Rače, Sveta Ana, Šmarje pri Jelšah in Maribor. Ob izredno toplem sprejemu učnih čebelnjakov na zelenem pragu šol, jih bomo omogočili še novim štirim društvom. Čebelarska zveza Slovenije je danes na spletni strani objavila nov javni razpis za čebelarska društva, odprt bo do 24. januarja, sledilo pa bo glasovanje javnosti in izbor upravičencev. Postavitve sledijo do 20. maja 2023, ko obeležujemo svetovni dan čebel. 

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije poudarja: »Slovenija se je letos ponovno zapisala kot pomembna država na področju čebelarstva in kulture. Po petih letih od razglasitve Svetovnega dne čebel v Organizaciji združenih narodov na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, smo decembra doživeli novo veselje ob umestitvi slovenskega čebelarstva na seznam nesnovne kulturne dediščine Unesca. S tem priznanjem smo čebelarji v Sloveniji prejeli potrditev, da smo nekaj posebnega, saj priznanje temelji na bogati čebelarski dediščini, katere veščine in znanja se prenašajo v sedanjost. Del tega prenosa se odvija v čebelarskih krožkih, ki delujejo pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije in Javne svetovalne službe v čebelarstvu. V izjemno podporo delu so dobri projekti v povezovanju s podjetji. S PRVO bomo čebelarskim krožkom že četrtič zagotovili učne čebelnjake in čebelje panje s čebeljimi družinami. Zavarovalnica je financirala nakup dvanajstih čebelnjakov, sledijo novi štirje. Prepoznavanje pomembnosti tega segmenta je občudovanja vredno, zato se PRVI zahvaljujemo ne le za pokroviteljstvo projekta, pač pa za vse aktivnosti, s katerimi pomagajo ozaveščati o pomembnosti čebel in čebelarstva.«  

#PRVAčebela predstavlja pomemben del investicije v trajnostno prenovo in prispevek Skupine PRVA za bolj zelen in zdrav jutri naslednjih generacij. »Po Sloveniji s Čebelarsko zvezo Slovenije postavljamo učne čebelnjake, naša poglavitna cilja pa sta osnovnošolce in srednješolce seznanjati z osnovami čebelarjenja in jih motivirati za nadaljnje delo v čebelarstvu – le tako bomo ohranili tradicijo pri zanamcih. Za dosego cilja pa je pomembno širiti glas. S pomočjo več kot 120 tisoč zavarovancev PRVE in sledilcev na družbenih omrežjih smo v nekaj letih na domačih vrtovih zasadili že več kot 150.000 medovitih rastlin. Zahvala gre torej ne le čebelarskim društvom in Čebelarski zvezi Slovenije, pač pa tudi občinam, šolam in vsakemu posamezniku, ki je prispeval svoj del in projektu pomagal uspešno rasti.« je akcijo povzela Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice, kjer je prvotna ideja tudi nastala.  


Kontakt za medije:

Katerina Steiner, Vodja komuniciranja PRVA Skupine

T: 041 616 766; E: katerina.steiner@prva.si 


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development